Kalendarz
Sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Newsletter
wybierz placówkę
Bytów
Kartuzy
Tczew
Wejherowo
Drukuj

Faq

POŻYCZKA

 

O jaką pożyczkę mogę się ubiegać w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym?

 

Najważniejsze: Pożyczka musi być przeznaczona na cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki to 500 tysięcy zł, zaś maksymalny okres jej spłaty to 60 miesięcy. Zarówno wysokość kwoty pożyczki, rodzaj pożyczki jak i okres spłaty zależą od możliwości finansowych przedsiębiorcy i  celu kredytowania.

 

Jak długo muszę prowadzić działalność gospodarczą, aby móc  starać  się o pożyczkę?

 

Oferta PFP skierowana jest do mikro i małych  przedsiębiorców bez względu na okres prowadzenia działalności gospodarczej, a także dla osób, które chcą dopiero założyć własną firmę, jak również dla absolwentów szkół.

 

 

Jestem osobą bezrobotną, chcę założyć własną działalność gospodarczą. Czy mam szansę na uzyskanie pożyczki z PFP?

 

Tak. O pożyczkę może starać się osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, w tym osoby bezrobotne oraz np. absolwenci szkół. W takim wypadku wniosek pożyczkowy rozpatrywany jest na podstawie sporządzonego Planu Funkcjonowania Firmy, a przyznane w ramach pożyczki środki uruchomione zostają w pierwszych dniach funkcjonowania firmy, po jej zarejestrowaniu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Taka procedura gwarantuje przyszłemu przedsiębiorcy  komfort dostosowania startu biznesowego do możliwości finansowych w ramach pozyskanych środków.

 

Czy otrzymanie dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyklucza możliwość uzyskania pożyczki z PFP?
 

Nie wyklucza. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą ze wsparciem dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy są dla nas bardziej wiarygodne. Przyznanie osobie bezrobotnej dotacji przez Powiatowy Urząd Pracy traktujemy jako pozytywne zaopiniowanie biznesplanu "młodego" przedsiębiorcy przez inną instytucję państwową. Istotne jest jednak, żeby środki z pożyczki zostały wydatkowane na inne cele niż podane w dotacji Urzędu Pracy. W celu uniknięcia nakładania się finansowania warto już na etapie ubiegania się o pożyczkę rozgraniczyć, co zostanie sfinansowane z dotacji Urzędu Pracy, a co z pożyczki Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

 

Czy będąc ryczałtowcem mogę ubiegać się o pożyczkę w PFP?
 

Tak. Sposób rozliczenia podatnika z Urzędem Skarbowym, w tym formy tzw. „uproszczone” jak karta podatkowa czy ryczałt) nie mają znaczenia przy ubieganiu się o pożyczkę z Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

 

Czy muszę udokumentować, na co zostały przeznaczone środki z pożyczki ?
 

Tak. W ciągu trzech miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki należy przedstawić faktury lub inne dokumenty potwierdzające wykorzystanie środków z pożyczki zgodnie z celem zadeklarowanym we wniosku pożyczkowym.

 

Czy potrzebne jest zabezpieczenie spłaty pożyczki?
 

Tak. Zabezpieczenie zobowiązania jest niezbędne. Może Pożyczki udzielane starterom i przedsiębiorcom muszą być zabezpieczone. Pożyczkobiorca ma do wyboru kilka form zabezpieczenia należności: poręczenie osób trzecich, poręczenie Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych lub zabezpieczenie materialne  (np. hipoteka, zastaw na kupowanych środkach trwałych, umowa przewłaszczenia).

 

Kto może być poręczycielem?
 

Poręczycielem pożyczki może być każdy, kto udokumentuje stały dochód miesięczny: osoba fizyczna zatrudniona na umowę o pracę lub prowadząca działalność gospodarczą, ale również emeryt, czy rencista (pod warunkiem, że osoba poręczająca nie prowadzi z pożyczkobiorcą wspólnego gospodarstwa domowego)

 

Czy hipoteka, która miałaby stanowić zabezpieczenie pożyczki może zostać ustanowiona na nieruchomości należącej do osoby trzeciej? 
 

Tak, pod warunkiem zgody właściciela na ustanowienie zabezpieczenia pożyczki na jego własności. Podobnie jest w przypadku zastawu rejestrowego czy przewłaszczenia. Zabezpieczeniem pożyczki może być np. zastaw na pojeździe będącym własnością osoby trzecie.

 

Jakie dodatkowe (ukryte) koszty czekają na mnie przy ubieganiu się o pożyczkę? 
 

Poza odsetkami najniższymi obecnie na rynku (w ramach pomocy de minimis) występuje również w przypadku niektórych tylko pożyczek  prowizja. Wniosek pożyczkowy składany jest bezpłatnie. Osoba ubiegająca się o pożyczkę może również zrezygnować z otrzymania pożyczki, tym samym z podpisania umowy pożyczkowej – nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. 

 

Gdzie mogę otrzymać dokumenty niezbędne do ubiegania się o pożyczkę?
 

Wniosek pożyczkowy wraz z niezbędnymi załącznikami można  otrzymać w siedzibie funduszu w Gdańsku, w oddziałach w Słupsku, Chojnicach i Malborku, w każdym z punktów Sieci Powiatowych Centrów Informacyjnych lub  ze strony internetowej funduszu.

 

Czy wcześniejsza spłata pożyczki wiąże się z dodatkowymi kosztami?
 

Nie. Pożyczkę można spłacić przed końcem okresu kredytowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

 

 

PORĘCZENIE

 

Co to jest poręczenie kredytu lub pożyczki?

 

Poręczenie jest umową na podstawie której poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela (banku lub instytucji finansującej) wykonać zobowiązanie pieniężne na wypadek gdyby dłużnik tego zobowiązania nie wykonał.

 

 

Kto może skorzystać z poręczenia?

 

Mikro, mały i średni przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województwa pomorskiego  i ubiegający się o kredyt i pożyczkę na finansowanie działalności gospodarczej.

 

 


Czy kwota poręczenia jest zawsze równoważna z wysokością zaciągniętego kredytu i na jaki okres może zostać udzielona?

 

Maksymalna wielkość kredytu jaka może zostać zabezpieczona poręczeniem wynosi 80% kwoty kapitału. PRFPK w swojej ofercie zabezpiecza dwa rodzaje wierzytelności - kredyty obrotowe oraz kredyty inwestycyjne. Maksymalna kwota poręczenia to 1 mln. zł. Maksymalny okres na jaki może zostać udzielone poręczenie to 8 lat.

 


W jakim banku mogę starać się o kredyt aby skorzystać z oferty poręczeniowej PRFPK?

W bankach lub instytucjach finansowych akceptujących zabezpieczenie w postaci poręczenia PRFPK. Fundusz współpracuje z wieloma instytucjami finansowymi na zasadzie umowy o współpracy co skutkuje szybszą decyzją kredytową. Pełna lista instytucji finansowych znajduje się na stronie internetowej PRFPK (www.prfpk.pl).

 

 


Czy aby skorzystać z poręczenia muszę przedłożyć jakieś zabezpieczenie materialne do Funduszu PRFPK?

 

Nie. Udzielone poręczenie nie wiąże się z koniecznością ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia materialnego na rzecz funduszu poręczeniowego. Fundusz udziela poręczenia w zamian za opłatę/prowizję uzależnioną od wysokości i okresu trwania poręczenia oraz od rodzaju innych zabezpieczeń niż poręczenie funduszu przyjętych przez instytucję finansującą. Jedynym zabezpieczeniem udzielonego poręczenia jest wystawiany przez przedsiębiorcę na rzecz  PRFPK weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

 


Na jakim etapie ubiegania się o kredyt powinienem wystąpić o poręczenie?

 

Przedsiębiorca w pierwszej kolejności powinien udać się do swojego banku i złożyć tam wniosek kredytowy, w którym wskaże  PRFPK jako instytucję zabezpieczającą kredyt.
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Bank wniosku (akceptacji przez Bank Funduszu jako możliwego poręczyciela) Przedsiębiorca może złożyć wniosek o poręczenie do PRFPK.  

 


Ile kosztuje poręczenie?

 

Na koszt poręczenia składa się wysokość prowizji  zależna od wysokości kwoty poręczenia  i okresu na jaki zostało udzielone oraz opłata za rozpatrzenie wniosku. W zależności od programu, z jakiego udzielane jest poręczenie prowizja może być „zerowa” w ramach  pomocy de minimis.

 


Czy opłata za rozpatrzenie wniosku zostaje zwrócona w przypadku decyzji negatywnej?

 

Nie. Opłata za rozpatrzenie wniosku jest jednorazowa i bezzwrotna i płatna jest przed rozpatrzeniem wniosku o poręczenie.
 

 


Gdzie mogę złożyć wniosek o poręczenie?

 

Wypełniony wniosek wraz z dokumentacją można złożyć zarówno w siedzibie Funduszu PRPFK jak i w jednym z najbliższych punktów PCI.

 


Czy z oferty poręczeniowej PRFPK mogą skorzystać również osoby chcące rozpocząć działalność?

 

Działalność funduszu polega na wsparciu działalności podmiotów gospodarczych (w tym, tzw. "start up"). Warunkiem udzielenia poręczenia jest pozytywna rekomendacja transakcji dokonanej przez instytucję finansującą i PRFPK na podstawie przedłożonego biznes planu.
 

 

 

 

 

Dotacje unijne:

 

Czy w punkcie PCI uzyskam praktyczną  pomoc przy pisaniu wniosku o dotację unijną?
Nie. W punktach PCI konsultanci udzielają jedynie informacji o Funduszach Europejskich.

 


odwiedzin: 875 073
Partnerzy Projektu
Działalność informacyjna prowadzona jest w ramach zachowania trwałości projektu "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013.