Kalendarz
Grudzień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Newsletter
wybierz placówkę
Bytów
Kartuzy
Tczew
Wejherowo
Drukuj

Dotacje

 

Dotacja jest bezzwrotną formą finansowania działalności gospodarczej, pozyskiwaną w ramach określonego programu dotacyjnego (na szczeblu regionalnym lub krajowym) i wydatkowaną przez przedsiębiorcę w terminie i trybie zgodnym z umową o dofinansowanie.

 

Powiatowe Centra Informacyjne udzielają informacji na temat aktualnie obowiązujących konkursów na dotacje unijne w ramach poszczególnych programów. Zakres informacji jest ogólny i dotyczy procedury aplikowania o fundusze europejskie, finansowania i realizacji projektu. Współpracujemy bezpośrednio z lokalnymi instytucjami udzielającymi wsparcia w ramach poszczególnych programów operacyjnych. W punktach PCI dostępne są informacje na temat: spotkań informacyjnych i szkoleń dotyczących aplikowania o środki unijne organizowanych przez te instytucje.

 

 

 

 

... warto odwiedzić:

 

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH  (DPR)  

 

Głównym zadaniem Departamentu Programów Regionalnych jest zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013), finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Departament Programów Regionalnych wykonuje również zadania Województwa jako instytucji uczestniczącej we wdrażaniu komponentu regionalnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

 

Adres strony:

www.dpr.pomorskie.eu


DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  (DEFS)

 

Wykonuje zadania województwa w zakresie Regionalnych Priorytetów PO KL, współfinansowanego ze środków EFS, dla których województwo pełni – za pośrednictwem urzędu – funkcję Instytucji Pośredniczącej na podstawie porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą.

 

Adres strony:

www.defs.pomorskie.eu


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

 

Adres strony:

www.parp.gov.pl


AGENCJA ROZWOJU POMORZA (ARP)

 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. działa na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza; pomaga przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu i samorządom lokalnym; inicjuje i wspiera przedsięwzięcia gospodarcze o znaczeniu regionalnym.

 

Adres strony:

www.arp.gda.pl


INNOpomorze

 

INNOpomorze - Portal informacyjny poświęcony tematyce Innowacji na Pomorzu realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Portal uznawany za  lidera w tworzeniu tzw. kultury innowacyjnej na szczeblu regionalnym, pozostaje cennym źródłem informacji dotyczących wszelkich działań proinnowacyjnych i realizowanych projektów, inicjatyw, spotkań i wydarzeń gospodarczo - społecznych.

 

Adres strony:

www.INNOpomorze.pl


PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

Portal Funduszy Europejskich o zasięgu ponadregionalnym, poświęcony tematyce dotacji i funduszy unijnych na lata 2007 – 2013.

 

Adres strony:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl


INWESTYCJA W KADRY

 

Portal informacyjny, którego pomysłodawcą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczący w całości tematyki aktualnie dostępnych szkoleń, studiów podyplomowych. Cenna baza informacyjna dla osób chcących podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje na każdym etapie kariery zawodowej i rozwoju osobistego.

 

Adres strony:

www.inwestycjawkadry.info.pl


INWESTORNIA

 

Inwestornia.pl. to platforma internetowa, która jest narzędziem służącym kojarzeniu pomysłodawców i potencjalnych inwestorów, ma inicjować owocną współpracę między inwestorami prywatnymi, Sieciami Aniołów Biznesu i autorami nowatorskich pomysłów.  Dzięki platformie autorzy ciekawych pomysłów biznesowych mogą przedstawić je zainteresowanym inwestorom i sieciom inwestorów, z możliwością określenia dostepu do informacji dla konkretnych grup osób. Serwis informuje również o szkoleniach, warsztatach i seminariach organizowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. oraz jej Partnerów.

 

Adres strony:

www.inwestornia.pl

 


odwiedzin: 833 924
Partnerzy Projektu
Działalność informacyjna prowadzona jest w ramach zachowania trwałości projektu "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013.