Kalendarz
Sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Newsletter
wybierz placówkę
Bytów
Kartuzy
Tczew
Wejherowo
Drukuj

Dotacje

 

Dotacja jest bezzwrotną formą finansowania działalności gospodarczej, pozyskiwaną w ramach określonego programu dotacyjnego (na szczeblu regionalnym lub krajowym) i wydatkowaną przez przedsiębiorcę w terminie i trybie zgodnym z umową o dofinansowanie.

 

Powiatowe Centra Informacyjne udzielają informacji na temat aktualnie obowiązujących konkursów na dotacje unijne w ramach poszczególnych programów. Zakres informacji jest ogólny i dotyczy procedury aplikowania o fundusze europejskie, finansowania i realizacji projektu. Współpracujemy bezpośrednio z lokalnymi instytucjami udzielającymi wsparcia w ramach poszczególnych programów operacyjnych. W punktach PCI dostępne są informacje na temat: spotkań informacyjnych i szkoleń dotyczących aplikowania o środki unijne organizowanych przez te instytucje.

 

 

 

 

... warto odwiedzić:

 

DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH  (DPR)  

 

Głównym zadaniem Departamentu Programów Regionalnych jest zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013), finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Departament Programów Regionalnych wykonuje również zadania Województwa jako instytucji uczestniczącej we wdrażaniu komponentu regionalnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

 

Adres strony:

www.dpr.pomorskie.eu


DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  (DEFS)

 

Wykonuje zadania województwa w zakresie Regionalnych Priorytetów PO KL, współfinansowanego ze środków EFS, dla których województwo pełni – za pośrednictwem urzędu – funkcję Instytucji Pośredniczącej na podstawie porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą.

 

Adres strony:

www.defs.pomorskie.eu


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (PARP)

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

 

Adres strony:

www.parp.gov.pl


AGENCJA ROZWOJU POMORZA (ARP)

 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. działa na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza; pomaga przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu i samorządom lokalnym; inicjuje i wspiera przedsięwzięcia gospodarcze o znaczeniu regionalnym.

 

Adres strony:

www.arp.gda.pl


INNOpomorze

 

INNOpomorze - Portal informacyjny poświęcony tematyce Innowacji na Pomorzu realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Portal uznawany za  lidera w tworzeniu tzw. kultury innowacyjnej na szczeblu regionalnym, pozostaje cennym źródłem informacji dotyczących wszelkich działań proinnowacyjnych i realizowanych projektów, inicjatyw, spotkań i wydarzeń gospodarczo - społecznych.

 

Adres strony:

www.INNOpomorze.pl


PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

Portal Funduszy Europejskich o zasięgu ponadregionalnym, poświęcony tematyce dotacji i funduszy unijnych na lata 2007 – 2013.

 

Adres strony:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl


INWESTYCJA W KADRY

 

Portal informacyjny, którego pomysłodawcą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczący w całości tematyki aktualnie dostępnych szkoleń, studiów podyplomowych. Cenna baza informacyjna dla osób chcących podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje na każdym etapie kariery zawodowej i rozwoju osobistego.

 

Adres strony:

www.inwestycjawkadry.info.pl


INWESTORNIA

 

Inwestornia.pl. to platforma internetowa, która jest narzędziem służącym kojarzeniu pomysłodawców i potencjalnych inwestorów, ma inicjować owocną współpracę między inwestorami prywatnymi, Sieciami Aniołów Biznesu i autorami nowatorskich pomysłów.  Dzięki platformie autorzy ciekawych pomysłów biznesowych mogą przedstawić je zainteresowanym inwestorom i sieciom inwestorów, z możliwością określenia dostepu do informacji dla konkretnych grup osób. Serwis informuje również o szkoleniach, warsztatach i seminariach organizowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. oraz jej Partnerów.

 

Adres strony:

www.inwestornia.pl

 


odwiedzin: 875 058
Partnerzy Projektu
Działalność informacyjna prowadzona jest w ramach zachowania trwałości projektu "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013.